Videos

Theo Verbey - Perplex
11 May 2020
Theo Verbey (1959-2019) Perplex : voor fluit, klarinet, viool, cello, vibrafoon en piano (2004) Ensemble Gageego! Conductor: Gunno Palmquist Program note (Dutch): Perplex (L perpléxus = dooreengeslingerd, dooreengeweven, verward) heeft de confrontatie van verschillende muzikale texturen als onderwerp. De eenstemmige aanhef wordt in de loop van het stuk nog driemaal herhaald, n.l. als slot van het eerste en het tweede gedeelte en als opening van het vierde gedeelte. Naast de aanhef zijn er nog vier andere muzikale onderwerpen die met elkaar worden afgewisseld. De onderwerpen contrasteren sterk met elkaar en worden niet of nauwelijks met elkaar in verband gebracht. Het stuk kent geen overgangen en heeft een ponerend karakter. Motieven en zinnen worden voorgedragen maar niet in romantische zin verder ontwikkeld. De vier onderdelen van het stuk verhouden zich in de tijd als 5:7:4:8. Deze getalsverhoudingen bepalen op lagere niveaus de onderlinge lengteverhoudingen van de afzonderlijke

Contemporary Classical Music Composer

Theo Verbey (5 July 1959-13 October 2019) was the Dutch composer of modern classical music best known for his elegant and rhythmically transparent compositions, characterized by careful and rich instrumentation. His contemporary classical music makes a real connection with listeners.

To purchase or rent sheet music or scores

Theo Verbey's music is published by
Deuss Music
Fijnjekade 160
2521 DS Den Haag, Netherlands
info@deussmusic.com
Tel.: +31 (0)70 345 08 65


Spotify

Mobile Apps